استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه

استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه

|||

استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه

جهت دانلود فایل مقاله ترجمه شده کلیک کنید

Caroline S. Weckerlea , Hugo J. de Boerb,c , Rajindra K. Purid , Tinde van Andele,f , Rainer W. Bussmanng , Marco Leontih,⁎

a Institute of Systematic and Evolutionary Botany, University of Zürich, 8008 Zürich, Switzerland

 b Natural History Museum, University of Oslo, 0318 Oslo, Norway

 c Department of Organismal Biology, Uppsala University, Uppsala, Sweden

d Centre for Biocultural Diversity, School of Anthropology and Conservation, University of Kent, Canterbury CT2 7NR, United Kingdom

e Naturalis Biodiversity Center, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden, The Netherlands

f Wageningen University and Research, Wageningen, The Netherlands

g William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO 63166-0299, USA

h Department of Biomedical Sciences, University of Cagliari, Via Ospedale 72, 09124 Cagliari, Italy

مترجمین:

کیارش تند پور، دانشجوی دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پززشکی شیراز

احسان امیری اردکانی، دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

ارتباط مقاله طب عامیانه: حداقل الزامات روش شناسی برای یک مطالعه در زمینه طب عامیانه چیست؟ چگونه می توان نتایج حاصل از یک مطالعه در زمینه طب عامیانه را گزارش داد، به طوری که محققان با سوابق مختلف بتوانند بر اساس نتایج آن طراحی کرده و سوالات و پروژه  های تحقیقاتی جدیدی را توسعه دهند؟ و چگونه می توان داده های به دست امده در این زمینه را ارائه داد به طوری که در یک مجمع علمی یا در یک ژورنال علمی مانند Journaal of Ethnopharmacology  مورد قبول واقع بشوند؟ هدف از این تحقیق ایجاد مرجعی است که استاندارد های اساسی لازم برای برنامه ریزی، مدیریت و گزارش دادن در زمینه این تحقیق را در بر بگیرد.

مواد و روش ها: ما بر انجام و گزارش دادن در زمینه مطالعات میدانی طب عامیانه و گیاهان دارویی و دانش مرتبط با افراد خاص یا مناطق خاص تمرکز می کنیم .

در این مقاله بیشترین مشکلات و دام های مکرر و چالش ها در زمینه ادبیات منتشرشده، تجربه کاری و بینش های گسترده از بررسی مطالعات مشابه مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج: تحقیقات باید اخلاقی و قانونی باشد و از مقررات محلی و بین المللی پیروی کنند. داده های اولیه در زمینه طب عامیانه باید به روشی شفاف و جامع نگرانه ارائه شوند.

به طور خلاصه این موضوع شامل: 1- سوالات پژوهشی مختصر و مرتبط 2- مطالعه کامل ادبیات شامل کلیه اطلاعات در دسترس در موضوع مورد مطالعه در رشته های مختلف 3-روش های مناسب برای پاسخ به سوالات تحقیق 4-اسناد استفاده مناسب از گیاهان به طور واضح به همراه اطلاعات محلی مورد تایید بومیان 5- تجزیه و تحلیل کمی و کیفی ثانویه اطلاعات جمع آوری شده با اتکا به گزارش های استفاده( use report ) به عنوان واحدهای اساسی مطالعه مورد انجام.

نتیجه گیری: با وجود اینکه مطالب مورد ارائه ما کامل نیست اما دیدی جامع تری از موضوعات ضروری که برای گزارش دهی مطالعات طب عامیانه لازم است ارائه می دهیم. این موارد شامل یک لیست ازحداقل استاندارد هاو پیشنهادهابرای بهترین عملکرد است. برای جزئیات روش شناسی و نحوه به کار گیری صحیح روش های خاص ما مطالعه بیشتر شما را به کتابهای مرجع  و دستورالعمل های پیشنهاد شده را ارجاع میدهیم.

1-مقدمه

با وجود اینکه ژورنال طب عامیانه قوانین پنج گانه را قرار داده است:(https://www.elsevier.com/__data/ promis_misc/jeprulesof5.pdf ) بخوبی یک چک لیست برای ژورنال که کامل می شود به محض ارائه (https://www.elsevier.com/__data/ promis_misc/JEP_AuthorChecklist.pdf  )که باید به تضمین حداقل استاندارد مطالعات ارائه شده از دیدگاه یک بازدیدکننده کمک کند. بسیاری از نسخه ها نیز پذیرفته نمی شوند زیرا آنها فاقد حداقل استانداردهای تحقیق و ارائه اطلاعات هستند. این یک وضعیت قابل تاسف با توجه به زمان صرف شده توسط محققان و اطلاعات با ارزش از دست رفته است.

        با توجه به مطالعات میدانی قوانین پنج بیان می کند که بررسی های طب عامیانه و طب سنتی معمولا نیاز به گزارش اطلاعات اولیه (مطلق) دارد که گزارش می دهد چند بار یک دارو (گیاهی) برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این لیست مقاله این سوال را می پرسد که آیا داده های مطلق/اولیه درباره دفعات استفاده از گیاهان همانطور که در مصاحبه ها  ذکر شد را فراهم کرده اید. و آیا یک ارزیابی انتقادی از استفاده های سنتی با توجه به استفاده های محلی و جهانی واطلاعات علمی مربوط به اثرات شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد. وآیا شما نام های گیاهان دارویی را به طور کامل فراهم آورده اید به طوری که شامل تاثیرات همه گیاهان باشد؟

      هدف از این تفسیر ایجاد یک مرجع است که در مورد قوانین پنج با جزئیات بیشترتوضیح دهد به طور اینکه نکات مهم را در قالب حداقل استانداردها و پیشنهادها با جهت یابی ازبیشتر مباحث مکرر که با آنها در نسخه ارائه شده مواجه می شویم نتیجه گیری کند. این به عنوان یک  روش دستی از قبل تعیین نشده است بلکه برای برقراری ارتباط بین درس های آموخته شده توسط محققان و دانش های کشف شده توسط عملکرد به عنوان داور می باشدبه منظور مشخص کردن خطاهای احتمالی در طول برنامه ریزی انجام دادن و تحلیل تحقیقات میدانی. درحالی که مکمل بیانه اجماع در مورد مطالعات طب عامیانه می باشد. (به 2017 Heinrich et al., مراجعه کنید.) این مقاله درمورد نیازمندیهای ژورنال طب عامیانه تخصصی تر است و بیشتر به جزئیات می پردازد ،

       علاوه بر متون کلیدی در روش های تحقیق به عنوان مثال (Bernard, 2011; Newing, 2011 ) روش های متنوع دستی طب سنتی در دسترس هستند ک می توان آنهارا مورد مشاوره قرار داد.( به عنوان مثال Martin, 1995; Alexiades, 1996; Cotton, 1996; Cunningham, 2001 ) همچنین چندین مقاله تاثیر گذار درمورد استانداردها در زمینه طب سنتی منتشر شده است  ( Berlin and Berlin, 2005; McClatchey, 2006; Gertsch, 2009; Heinrich et al., 2009 ) و نمونه های خوب بسیاری از مقاله ها از تحقیقات منتشر شده وجود دارد .

2-چرا تحقیق میکنیم؟

غالبا مطلب منطقی درباره مطالعات طب عامیانه این است که هیچ تحقیق قبلی در محلی خاص یا در میان مردمانی خاص انجام نشده است، این یک استدلال معتبر است که حس کنجکاوی را ارجاع می کند و نیازمند مستند کردن دانش سنتی است، با این وجود چنین منطقی باید حداقل مشخص کند که چرا این منطقه یا آن مردمان مورد علاقه و مرتبط با سوال تحقیق خاص هستند. مطالعات نباید تنها توصیفی باشند بلکه به سوالات خاص تحقیق و فرضیه های قابل آزمایش باید بپردازد و همکاری کنند با مناظره های انضباطی و چارچوب های مفهومی که بتوانند موضوع را پیشرفت دهند و با موضوعات مشابه در هر دوزمینه علمی و حوزه عمومی ارتباط بر قرار کنند.( رجوع کنید به Heinrich et al., 2009 )

    انتقادهای مشابهی را می توان به دلایل منطقی دیگری برای تحقیقات طب عامیانه در هر دو مقاله رد شده یا پذیرفته شده بیان کرد که “هشتاد درصد از مردم کشور های در حال توسعه از داروهای سنتی به عنوان منبع اولیه مراقبت از سلام خود استفاده می کنند”

جدا از اینکه این بیان اثبات نشده است چنین گزاره کاملی فقط می تواند تحقیق را برای آزمایش ادعای خود توجیح کند یا شاید اساسا یک هدف انضباطی عمومی از مطالعات طب سنتی باشد اما در غیر این صورت هیچ انگیزه علمی برای هیچ مطالعه خاص در زمینه طب عامیانه ای ندارد.

      غالبا مطالعات مربوط به نیاز به مستند ساز ی دانش گیاهی سنتی برای گسترش دادن مراقبت های بهداشتی محلی ذخیره آن برای نسل های آینده و همچنین کشف داروهای بالقوه است،

با این وجود نمونه ای که تحقیقات طب غامیانه هنوز هم از ارتباط قابل توجه با کشف داروهای معمولی برخوردار است به چالش کشیده شده است ( Gertsch, 2009 ).

مطالعات متعددی ویژگی پویای دانش پزشکی سنتی را نشان داده اند، و استدلال می کنند که فرهنگ پذیری و جهانی سازی یک زیانه پیشینی نیست بلکه این امر است که ادغام سنتی با سیستم های دانش جدید می توانند به مردم در سازگاری با واقعیت های جدید کمک کنند. طب عامیانه باید به طور واضح اهمیتش را برای جامعه غیردانشگاهی نشان دهد و تحقیق باید بر اساس  یک مشارکت با مشارکت کنندگان محلی باشد. این موضوع وقتی معنی دار می شود که آن را همراه با شرکت کنندگان در نظر بگیریم که چگونه مطالعات  طب عامیانه می تواند به عنوان مثال در بهبود وضیعیت مشیشتو چگونگی تبادل اطلاعات مفید کمک کند مثلا ( Jäger, 2005) در واقع با توسعه های اخیر کدهای اخلاقی سازمانی مخصوصا با توجه به رضایت آگاهانه و آزادانه قبل ( FPIC به عنوان مثال ISE, 2006 ) و الزامات هر دو آژانس نظارتی تحقیقات ملی و موافقتنامه های بین المللی به عنوان مثال ( Convention on Biological Diversity, 1992; CBD Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing, 2014 ) تقریبا کلیه تحقیقات در زمینه طب عامیانه و طب سنتی باید توسط موافقت نامه های تحقیقاتی پشتیبانی شوند که وسیله ای برای انتشار نتایج تحقیق دسترسی به مشارکت کنندگان و تا ترتیب احتمالی  به اشتراک گذاری سود مثلا(Gamborg et al., 2012).

 با استناد به مطالب فوق محققان طب عامیانه باید اهمیت تحقیق خود را منتقدانه مورد سنجش قرار دهند. با توجه به اساس  جهانی مطالعات انجام شده طب عامیانه چه نوع اطلاعات جدیدی را امیدواریم بازیابی کنیم؟ این مطالعات به چه طریقی می توانند به شناخت علمی طب سنتی و داروهای گیاهی کمک کنند؟ تحقیقات ما چطور به مستندات فرهنگی کمک می کنند و وضعیت معیشت شرکت کنندگان محلی را بهبود می بخشد؟

3-سوالات تحقیق

       همه تحقیقات موثرشده و مهم توسط سوالات تحقیق هدایت می شوند که به طور بالقوه پاسخ هایی را فراهم می آورند که باعث بسته شدن شکاف های دانش می شود. با این حال سوالات تحقیقِ پر معنی و اطلاعات مربوط به طب عامیانه و تحلیل کمی منجر به تفسیر وضعیت درمان سنتی یا مراقبت های سلامت سنتی اغلب در نسخه های ارائه شده به ژورنال های طب عامیانه وجود ندارد. از طرفی دیگر فشار کلیه ژورنال ها برای مطالعات کمی اغلب به استفاده منتقدانه از انواع شاخص منجر می شود.

       در حالی که سوال هدایتی و ذاتی اکثر مطالعات طب عامیانه این است که مردم از چه گیاهانی به عنوان دارو استفاده می کنند؟ مهم این است که تحقیقات محاصر  فراتر از این دانش بنیادی برود و سوالات فردی یا فرضیه های حاصل از  آزمایش را توسعه دهد.

به عنوان مثال چرا گونه گیاهی ایکس برای بسیاری از بیماری ها استفاده می شود؟ چرا بسیاری از گونه های گیاهی برای یک بیماری خاص مورد استفاده قرار می گیرند؟ به عنوان مثال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا یکی از مقوله های عمده استفاده در تجارت داروهای گیاهی هم از نظر تعداد و هم از نظرحجم فروخته شده سلامتی باربری زنان است ( Van Andel et al., 2012; Towns et al., 2014 ). این پدیده مشاهده شده تقریبا به طور خودکار به چندین فرضیه منجر می شود:

1- احتمالا زنان دسترسی محدودی به طب مدرن دارند

2- زنان گیاهان را برای معالجه نا باوری خود ترجیح می دهند

3-زنان به گاهان برای جنبه های معینی از سلامت باربری خود نیاز دارند که طب مدرن نمی تواند روی آن بخش تاثیر بگذازد( به عنوان مثال: سقط جنین).

         چنین فرضیه هایی را می توان باسوالاتی از جمله درمورد موضوعاتی که در مصاحبه ها به عنوان مثال( پرسیدن از زنان مشتری برای انگیزه شان از استفاده از گیاهان دارویی )و همچنین با جمع آوری داده ها،جمع آوری اطلاعات از آمار بین المللی سلامت باربری آزمایش کرد. در مقالات انسان شناسی می توانید اطلاعات مربوط به انگیزه شناسی محلی بیماری ها که اغلب با طب سنتی درمان می شوند را بازیابی کنید. دراین روش می توان اطلاعات حاصل از بررسی های طب عامیانه را بصورت متنی قرار داد که این امر باعث می شود تحقیقات برای مسئولان سلامت عموم و پزشکان انسان شناسی بسیار جالب شود نسبت به فقط  لیستی از گیاهان و استفاده شان.

      سوالات تحقیق باید به طور واضح و مختصر نوشته شود. با تمرکز بر اهداف توصیفی وتوضیحی (به عنوان مثال چه زمانی ساکنان از کلینیک های سلامت دولت دوری می کنند.) که روابط بین مفاهیم یا دسته های مرتبط با موضوع مورد علاقه  را روشن می کنند. سوالات تحقیق سرانجام مفید هستند اگر آنها منجر به پاسخ هایی شوند که باعث تولید دانش،پیشرفت رشته و یا حل مشکلات شوند.همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت. توسعه معیارهای انتخاب سایت که ویژگی های بهینه مورد نظر برای یک مکان خاص را برای پیگیری سوالات تحقیق ارائه می دهد می تواند نیز کمک کننده باشد. این امر بخصوص به هنگام برنامه ریزی برای مطالعات مقایسه ای که در آن لازم است تغییر در تعداد محدودی از متغیرها در سایت ها به منظور آزمایش فرضیه  ها کنترل شود مهم است.

       انتظار می رود که طرح های پیشنهادی تحقیق یا نسخه های خطی سوالات تحقیقی خود و چگونگی نتیجه گرفتن از آنها در یک مقدمه را به طور واضح بیان کنند. بقیه نسخه های خطی از این سوالات پیروی خواهند کرد. نسخه های ارائه شده معمولا طولانی هستند زیرا نویسندگان خود را به سوالات خاص و فرضیه ها اختصاص نمی دهند، طرح سوالات و فرضیه های تحقیق به حفظ نظم در نسخه کمک می کند و آن موضوعات و داده های مرتبط را شناسایی می کند.

4-روش ها

در این بخش برخی از مشکلات اصلی در استفاده و گزارش روش های تحقیق در تحقیقات طب عامیانه را تحلیل می کنیم.

4.1. انتخاب و توضیحات سایت مطالعه و شرکت کنندگان

      توضیحات ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی محلی در دسترس زمینه سازی می کند استفاده از طب سنتی را در کنار همه گزینه های مراقبتهای سلامت زمینه های اپیدمیولوژیک و اتنوگرافیک و دلایل منطقی رفتار جستجوی سلامتی در افراد می توانند مورد استفاده قرار گیرند  و سوالات و تحقیق را در خود جای دهد.جزئیات اتنوگرافی مربوط به مطالعات مشترک دهندگان محلی منطق علمی را تکمیل می کند که منجر به انتخاب سایت مطالعه می شودویژگی های تاریخی،اقتصادی،سیاسی، اجتماعی ، و فرهنگی ممکن است متغیرهای کلیدی باشند و جزئیات این ابعاد باید در چارچوب تحقیق گنجانده شوند.

      علاوه بر این اطلاعاتی شامل منابعی که جزئیات بیشتری درباره زیست بوم شرایط آب و هوایی و جغرافیا فراهم می آورند می تواند به زمینه سازی مطالعه کمک کند واین موارد باید ارائه شود. دراینجا مهم است که از مراجعه به وب سایتهای تلفیقی پرهیز کنیم اما برای همه اطلاعات منابع هدف خاص را ذکر کنید.

      در مواردی که پاسخ دهدگان نمی خواهند مکان آنها منتشر شود یا محققان از خسارت بالقوه به شرت کنندگان آنها برای شرکت کردن در تحقیق می ترسند می توان از نام های مستعار استفاده کرد و برای جلو گیری از شناسایی مکان های مورد مطالعه نقشه ها باید دارای مقایس به اندازه کافی بزرگ باشند. عدم افشای چنین اطلاعاتی باید به خوبی در نسخه خطی نمایان باشد.

4.2. انتخاب و توضیخ درباره پاسخ دهندگان

      بسته به این که آیا این مطالعه بر دانش کلیه یک جمعیت یا دانش متخصصان متمرکز شده باشد استراتژی های نمونه گیری و تعداد شرکت کنندکان در این تحقیق متفاوت است.  (Bernard, 2011; Newing, 2011 ). در اینجا چند ویژگی اجتماعی از سیستم های اتنو مدیکال وجود دارند که دارای یک روش نمونه برداری هستند( مراجعه کنید به Zent and Maffi, 2008 ). در حال حاضر می دانیم که دانش  واستفاده از گیاهان داویی برای مثال جنسیتی است (Howard, 2003; Pfeiffer and Butz, 2005 )، و این دانش با افزایش سن متفاوت می شود و افراد جوان تر معمولا کمتر از بزرگترها می دانند که این امر می تواند حتی بیشتر آشکار شود زمانی که سطح تحصیلات در آن ذکرشود.که به وسیله آن تحصیلات مدرسه ای و حتی خانگی ممکن است درکسب دانش کودک که از دانش سنتی تاثیر بگذارد ( Reyes-Garcia, 2013 ). به طور معمول بین دانش عمومی و تخصصی نیز تمایز وجود داردکه به موجب آن توده کلی مردم به طور معمول دارای سطح پایین تری از دانش هستند در حایکه متخصصین شفابخش،گیاه شناسان پزشک ها یا کشیش ها بخش عمده ای ازدانش گیاهان دارویی را می دانند و همچنین سیستم اتنومدیکال را درک میکنند،جایی که جمع آوری گیاهان یک شغل متمایز یا یک نقش خاص اجتماعی است می توانیم انتظار داشته باشیم جمع آوری کنندگان گیاهان یا تجار دانش متفاوتی  را در مقایسه با متخصصانی که  تولید،فروش(داروسازان، فروشندگان بازار)و تجویز کنندگان داروها،شفا دهنده ها پزشکان دارند،داشته باشند.به همین نحو طبقه اجتماعی،کلاس اجتماعی و مذهب نیز ممکن است تنوع ایجاد کنند.

        تقسیم بندی اجتماعی به این معنی است که دانش و استفاده از گیاهان دارویی در کل جمعیت مورد مطالعه متفاوت است و در واقع ممکن است رابطه بین دانش و عمل نیز متفاوت باشد به موجب آن افراد جوان تر ممکن است از گیاهان و کاربرد های آنها اطلاع داشته باشند اما مهارت کافی در شناسایی داروها و یا ترکیبات نداشته باشند.این تغییر از دانش بنیادی به دانش تئوریک در مورد سیستم های طب سنتی موضوعی مهم برای تحقیقات معاصر است (Zent and Maffi, 2008 Reyes Garcia et al., 2009; Puri, 2013 ). بنابراین در انتخاب شرکت کنندگان برای تحقیق بایداین تنوع پیچیده را در نظر گرفت و توضیح دهیک که چرا گروه های خاصی از جمعیت انتخاب شده اند و سایرین انتخاب نشده اند.

      یکی دیگر از انتخاب ها برای نمونه گیری واحد تحلیل است و افراد، خانواده ها جوامع یا گروه های زبانی ممکن نمونه برداری شوند،خطاهای رایج در تجزیه و تحلیل عبارتند از بیش از حد کلی شدن نتایج نسبت به جمعیت بسیار بزرگتر از نمونه به همین ترتیب هنگامی که اطلاعات در گروه های مورد بررسی یا جامعه های مورد بررسی جمع آوری می شوند نمی توان از تغییرات فردی صحبت کرد با این حال اگر می خواهید از تجزیه و تحلیل کمی استفاده کنید مطمن شوید که نمونه ای داریم که به طور موثر نمایان گر باشد تا بتوان فرضیه هایتان را آزمایش کنید.

بهترین راه برای دستیابی به این هدف مشورت با ادبیات خاص ( به عنوان مثال Kadam and Bhalerao, 2010; Bernard, 2011  ) یا یک امار دان قبل از شروع نمونه گیری.

      برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از پاسخ دهندگان و وشتن یک روش مناسب در این تحقیق اطلاعات مربوط به افراد مورد مصاحبه باید ثبت شود این می تواند در یک جدول خلاصه یا یک ضمیمه ازائه شود و به صورت حداقل و به صورت ناشناس جنس و سن پاسخ دهندگان را شامل شود،معمولا اطلاعات مربوط به قومیت، مذهب زبان اولیه و زبان مصاحبه و سواد آموزی و به مدرسه رفتن و شغل پاسخ دهندگان نیز جمع آوری می شودو در صورت مناسب بودن وضعیت تاهل بودن  به اندازه خانواده بسته به الزامات پروژه خاص نیز جمع آوری می شود.

4.3. مدت زمان تحقیق میدانی کامل

مطالعه میدانی ایده ال بیش از یک سال طول خواهد کشید تا چرخه کامل گل،کشاورزی و فرهنگی را ثبت کند. ممکن است تفاوت های فصلی در هر دوی بیماری و در دسترس بودن درمانهای گیاهی وجود داشته باشد و این امر ممکن است برنحوه شرح دادن پاسخ گویان در مورد این موضوعات تاثیر بگذارد. بازارها نیز برحسب فصل متفاوت و متنوع هستند بنابراین برای ثبت این تغییر باید فهرست کردن و مصاحبه با هردو ی فروشندگان و مصرف کنندگان تکرار شود، باتوجه به ماهیت میان رشته ای تحقیق آوردن کارشناسان متخصص،گیاه شناس یا پزشک ممکن است بر غنی سازی یا تسهیل جمع آوری اطلاعات کمک کنند گیاه شاسان ممکن است نمونه های استریل را شناسایی کنند پزشکان ممکن است به درک سیستم های پزشکی محلی کمک کنند و دام پزشکان ممکن است به درک بیماریهای محلی حیوانات کمک کنند. را حل دیگر در موقعیت خاص ممکن است آموزش شرکت کنندگان محلی به عنوان مصاحبه کننده یا جمع آوری کننده گیاهان باشد تا نمونه تعیین شده در دوره زمانی داده شده را افزایش دهند. نکته کلیدی در اینجا درک محدودیت های یک مطالعه کمتر از یک سال کامل و شرح دادن آن در نسخه خطی است.

        به طور مشابه اگر پروژه تحقیقاتی و موقعیت محلی اجازه دهد ممکن است خوب باشد که کل ماده های دارویی یا گیاهان دارویی یک جامعه و یا جمعیت را مستند کنند و نه فقط بخش های از آن، این امر همچنین شامل جنبه های زمینه ای مانند رابطه بین مردم و گیاهان دارویی می شود، درحالی که دانشمندان تمایل به دیدن گیاهان به عنوان “منابع طبیعی” دارند برای شرکت کنندگان محلی ممکن است موجودات زنده باشند که بخشی ازیک شبکه خویشاوندی پیچیده هستند.

       نتایج کلی استفاده از گیاهان اطلاعات مهم(ازجمله منطق های پاسخ دهندگان محلی)را برای تحقیقات بیشتر (طب عامیانه) فراهم می کند در حالی که تمرکز بر مرض های خاص و بیماری ها ریسک استفاده از گیاهان نامربوط و داروهای سنتی را به طور کلی در بر می گیرد).

استثناعات نتایج درمانی مطالعات هستند که نیاز به تمرکز بر یک وضعیت سلامتی خاص یا بیماری دارند (به عنوان مثال  Willcox et al., 2011). اگر یک مطالعه میدانی بر استفاده های درمانی خاص تمرکز کند باید یک انگیزه علمی بی عیب یا دلیل مرتبط با فشار بر موضوعات سلامت مشهود شود در حالی که انتظار می رود اطلاعات گزارش شده جامع باشد. اغلب نسخه های خطی ارسال شده به ژورنال های طب عامیانه که بر روی یک بیماری یا بیماری های خاص متمرکز شده اند این کار را بدون هیچ انگیزه علمی خاصی انجام می دهند. انتشار زیرمجموعه های اطلاعات میدانی باعث تکه تکه شدن غیر ضروری و تحریف نتیج تحقیقات می شود در حالیکه مقالات جامع تر اغلب برای تحقیقات آینده با ارزش تر هستند.

4.4. جمع آوری گیاهان

چالش در طول تحقیقات میدانی طب عامیانه ای پیوند دادن اسامی گیاهان محلی جمع آوری شده با نمونه های گیاهان است.(  Rivera et al., 2014; Bennett and Balick, 2014 ). به طور ایده ال فرد باید برای همه گیاهان ذکر شده درطول مصاحبه نمونه های شاهد را برای هر پاسخگو جمع آوری کند،مطالعات نیاز به گزارش روش ها و منابع شناسایی گیاهان موسساتی که نمونه های شاهد را نگه می دارند و متخصصانی که به شناسایی این نمونه ها کمک کردند نیاز دارد. برخی از چالش ها  از نظر دشواری علمی که محققان در زمینه طب عامیانه با آن روبرو هستند عبارتند از:  1- جمع آوری نمونه کامل های خشک شده گیاهی  2- پیوند نام های ذکر شده در طی مصاحبه با گیاهانی که در هنگام جمع آوری گونه های بعدی جمع آوری شده اند  3- جمع آور ی کامل نمونه ها برای طبقه بندی ( ethnotaxa ) 4- استفاده از کمک های دیداری برای شناسایی 5- ذخیره نمونه های شاهد گیاهان محلی به عنوان شاهد های گیاهی خشک شده و بازیابی آنها  6- شناسایی و به کار بردن علمی پذیرفته شده.

برای برخی مناطق راهنمایی های میدانی برای مواد گیاهی استریل وجود دارد (به عنوان مثال Gentry, 1993 ). در غیر این صورت فرد ممکن است مواد استریل را افزایش دهد به عنوان مثال با میوه های قدیمی که در قسمت زیر گیاهان جمع آوری شده قرار دارند یا دانه های جمع آوری شده که جوانه زده اند. آنها می توانند خشک شوند اما برچسب ها باید این را مشخص کنند به طور مثال میوه های قدیمی جمع آوری شده از مناطق جنگلی همچنین از راهنمایی های محلی می توان برای توضیف گل ها و میوه های گیاهان جمع آوری شده استفاده کرد. مجددا برچسب ها باید این را ثبت کنند به عنوان مثال میوه ها گفته می شود که یک دست هستند و به بزرگی یک چاقوی بزرگ هستند این سرنخ ها می توانند بعدا به شناسایی کمک کنند حتی اگر جمع کننده های آنها، آنها را ندیده باشند. برای جزئیات درمورد چگونگی  جمع آوری نمونه های گیاهی ما ترجیح میدهیم به کتابچه راهنمای گیاهی مراجعه کنیم.(Bridson and Forman, 2013 )

     پیوند نام گیاهان محلی با طبقه بندی دقیق گونه های گیاهی برای تحقیقات طب عامیانه ضروری است. یک مسئله کلیدی در این باره افراط و تفریط درتفکیک اتنوتاکسا درمقایسه با نام گذاری دوجمله ای لینه ایست مانند گونه هایی که به چندین انتوتاکسا اشاره می کنند و بالعکس. بنابراین جمع آوری نمونه های شاهد در سایت با همه شرکت کنندگان در مصاحبه و سوال از ابهامات احتمالی اتنوبوتانیک مهم است. ( berlin 1973 ). علاوه بر این استفاده از نام های پذیرفته شده و اختصارات نویسنده به هنگام مراجعه به گونه های علمی بسیار مهم است. نام های مرجع متقابل موجود در مناطق محلی که دارای پایگاه های انلاین داده های متنوع تری هستند مانند پورتال خدمات نام گیاهان دارویی  ( http://mpns.kew.org/mpns-portal ) یا لیست گیاهان (http://www. theplantlist.org/ ) برای جلوگیری استفاده از مترادف قدیمی تر ضروری است.

برای استخراج پاسخ های اولیه باید از استفاده از تصاویر تا حد امکان اجتناب شود و به طور کلی از کمک های بصری فقط برای تفکیک استفاده شود با این حال نویسندگان تشویق شده اند پیوند هایی را برای اسکن های با وضوح بالا از شاهد های گیاهی یا در نسخه اصلی یا به عنوان اطلاعات تکمیلی فراهم آورند. اینها باید به طور کامل نمونه ها را اصلاح کنند با اطلاعات شاهد پایگاه داده ها این اسکن ها باید در منابع دیجیتال دایمی و مستقل از ژورنال ذخیره شوند

این امر شناسایی نمونه ها توسط دیگر مردم در مقایسه با نویسندگان و متخصصانی که در موضوعات گیاهی کار میکنند را ممکن میسازد

علاوه بر این عکس های دیجیتالی گرفته شده از موجودات زنده در این زمینه ها میتوان برای تقویت ارزش گیاه شناسی مقاله درج کرد

در این مورد اینها باید در مخاذن داده های دیجیتالی مستقل که شناسه های موضوع دیجیتالی را فراهم میاورند ذخیره شوند مانند DRYAD ( https://datadryad.org/ )

5- مدیریت داده ها ، سیستم سازی و ارائه داده ها

کلیه مقالات تحقیق باید روش های استفاده شده خود را برای اجازه دادن به دیگران برای تکرار کردن مطالعه تا آنجا که ممکن است توصیف کنند. این امر درمورد جمع آوری داده های اصلی اولیه جمع آوری شده برای  پاسخ به سوالات تحقیق خاص و همچنین ابزارهای تحلیل خاص صدق می کند ( به طور مثال Verpoorte, 2012; Baker, 2016 ).

      زمینه فرهنگی استفاده از گیاهان به طور کلی می تواند با داده های کیفی به خوبی مورد توجه قرار گیرد در حالی که فراوانی اقدامات خاص  با  داده های کمی ( Bernard 2011 ) قابل اندازه گیری است.  بنابراین آنها یکدیگر را تکمیل می کنند و ممکن است منجر به ارائه داده های میدانی طب عامیانه (عمدتا کمی )در زمینه فرهنگی اجتماعی آن شود (عمدتا کیفی )که نقش طب عامیانه را در بین گزینه های مراقبتهای بهداشتی محلی برجسته می کند.

5.1. داده های کیفی

داده های کیفی را می توان از طریق مشاهدات مستقیم (که مشاهده مشارکت کننده نامیده میشود، برای جزئیات و چالش ها به Bernard, 2011 و        Newing, 2011    مراجعه کنید )و همچنین مصاحبه به دست آورد و این داده ها توصیفی هستند.

یک سیستم پزشکی عامیانه یا محلی با انواع مختلفی از شفا بخش ها،مراکز درمانی، انگیزه شناسی و دسته بندی بیماریهای محلی یا   emic  معمولا از لحاظ کیفی توصیف می شوند،

توضیحات ارائه شده توسط شفا بخشان درمورد خواص درمانی،داروهای کاربردی نوعی اطلاعات است که به محقق کمک می کند تا مفاهیم درمانی شفا بخش را درک کند. همچنین گزارش دادن نام گیاهان دارویی، شرح فرایند هایی مانند تهیه دقیق داروها و پیش تنظیم یک مراسم، خواستار رویکرد کیفی است.

در طول تجزیه و تحلیل داده ها، داده های کیفی اغلب از طریق طبقه بندی توصیفات بیماری به دسته های emic یا زیست پزشکی از تعیین report use  ( داده های کیفی )سازماندهی می شوند.  بخش روش های هر مقاله باید توضیح دهد که چگونه داده های جمع آوری شده، کمی شده و کدام معیارها برای طبقه بندی توضیحات فرهنگی بیماری ها استفاده شده است ( e.g., Berlin and Berlin, 1996; Staub et al., 2015 ).

همانطور که قبلا نیز ذکر شد برای آمار توصیفی و همچنین برای تجزیه وتحلیل کمی و مقایسه های متقابلِ فرهنگی دسته بندی های روش استفاده، از اهمیت بالایی برخوردار هستند (Leonti and Weckerle, 2015 ). آنها شرایط و نشانه های خاص بهداشتی را در گروه های کم و بیش مشخص از حوزه های درمانی (مانند پوست ، گوارشی ، عصبی ، روانی) ترتیب می دهند.     آنچه هنگام مرور یا خواندن مطالعات طب عامیانه مشخص می شود این است كه محققان اغلب تفسیر خود را از بیماری های گزارش شده توسط شفا دهنده ها گزارش می دهند و علاوه بر این ، آنها را طبق معیارهای اخلاقی طبقه بندی می كنند.

به عنوان مثال ، اصطلاحات مبهم مانند “دلدرد” به عنوان “اختلالات گوارشی” ، ” colic ” یا “آپاندیسیت” یا حتی اصطلاحات پزشکی خاص دیگری مانند التهاب معدوی روده ای ترجمه می شود. دسته بندی های emic  را می توان با استفاده از ترکیبی از لیست های آزاد و مرتب سازی توده ای مورد بررسی قرار داد ( Bernard 2011 و puri 2011 ).

بیشتر درمانگر های سنتی پیش زمینه لازم برای تشخیص صحیح همه بیماری ها را ندارند و ممکن است اصلاً از اصطلاحات پزشکی استفاده نکنند. تا زمانی که پرسنل آموزش پزشکی بیماران را در این زمینه تشخیص نمی‌دهند ، طبقه بندی بین المللی بیماریها ( ICD ) توسط سازمان بهداشت جهانی یا ” استاندارد جمع‌آوری داده‌های گیاه شناسی اقتصادی” توسط کوک ( 1995 ) نمی‌تواند به طور معناداری برای طبقه‌بندی درمان ها , مرض ها و بیماری‌هایی که توسط شرکت کنندگان محلی گزارش شده‌اند , به کار رود . یک سیستم طبقه‌بندی جایگزین که توسط سازمان بهداشت جهانی پذیرفته شده‌است ICPC (طبقه‌بندی بین‌المللی مراقبت‌های اولیه ) است. این سیستم در درمان عمومی و مراقبت‌های اولیه استفاده می‌شود و بنابراین می‌تواند برای جمع‌آوری داده‌های طب عامیانه برای اهداف مقایسه‌ای استفاده شود .

       با این حال ، باید در نظر داشته باشید که بیماران می‌توانند تشخیص خود را از یک فیزیکدان اموزش دیده و یا یک کلینیک‌ درمانی دور افتاده دریافت کنند و بعدا ً از پزشک محلی و یا گیاه‌شناس محلی درخواست درمان کنند . همچنین اطلاعات پیش‌زمینه در مورد امکانات مراقبت سلامت محلی ( پزشکی یا جایگزین) و نگرش مردم نسبت به انتخاب دارو توسط آن‌ها باید در یک نسخه خطی ارائه شود . سایر داده های کیفی دیگر که برای ارتباط با داده های کمی قدیمی مهم هستند ، اطلاعاتی در مورد منشا دانش پزشکی و انتقال دانش به طور کلی است. در حالی که همه محققان علاقه مند به تاریخ یا انتقال دانش طب عامیانه نخواهند بود، سوال پرسیدن از پاسخ دهندگان، که ازکجا و از چه کسی انها این دانش را کسب کرده اند به طور فزاینده ای با توجه به افزایش دسترسی مردم به رسانه ها و دیگرفناوری های اطلاعات وهمچنین تاریخچه طولانی تماس و تبادل ( پیش از استعمار و استعمار) در اکثر نقاط اهمیت یافته است.

       برای انواع مختلف تجزیه و تحلیل کمی و کیفی به برنارد 2011مراجعه می کنیم.

5.2. داده های کمی

     داده های کمی در معرض دستکاری و تجزیه و تحلیل آماری قرار دارند. شناسایی داروها یا درمان هایی که به شدت به آنها تکیه می کنیم   ( در اغلب موارد انها به عنوان نماینده ذکر می شوند) ،برای یک بیماری خاص یا دسته ای از بیماری ها از مهمترین اهداف تحقیقات میدانی مطالعات طب عامیانه می باشد.داده های کلیدی مهم تعداد شرکت کنندگان محلی هستند که در طی یک مطالعه مصاحبه شده اند.

تکرار نقل قول  یک درمان خاص  به این معنی است که تعداد گزارش های استفاده ی( use report ) فردی  برای یک نوع دارو و کاربرد درمانی آن  به منظور  ایجاد اجماع در میان پاسخ دهندگان به کار میرود . اجماع فرهنگی در مورد خاصیت درمانی داروها و درمان ها می تواند به آگاهی از مطالعات آزمایشگاهی بعدی که با هدف ارزیابی کارآیی و سم شناسی آنها است کمک می کند. (Trotter and Logan, 1986; Berlin and Berlin, 2005; Heinrich et al., 2009 ).

      داده‌های اولیه معمولاً به صورت گزارش های استفاده ( use reports ) ارائه می‌شوند.   یک گزارش استفاده می‌تواند به عنوان یک گزارش فردی از یک طبقه بندی خاص از دارو ها برای دسته بندی روش مصرف،  یک مرض خاص ، بیماری و یا نشانه‌ها تعریف شود. با این حال، گزارش‌های استفاده( use reports ) می‌توانند به صورت متفاوتی تعریف شوند و به همین دلیل تعریف کار مهم است.

      گزارش های استفاده متفاوت توسط سطح مرض های خاص , بیماری‌ها یا نشانه‌ها و در نظر گرفتن نوع داروی مورد استفاده ( به طور مثال ریشه , دانه ها , ساقه , پوست ) , منجر به استفاده بیشتر از گزارش‌های با تکرار کم‌تر و تجزیه و تحلیل های پیچیده تر می‌شود .

علاوه بر این ، متغیرهای دیگر موجود در دستور العمل را می توان در تعریف گزارش استفاده ( use report ) ، از جمله روش های مختلف تهیه (به عنوان مثال ، تزریق ، مرحم نهادن ، حمام) و کاربرد (داخلی ، خارجی ، بخور ، تزریق) در نظر گرفت. با این حال ، از آنجا که از درمان های گیاهی اغلب برای بسیاری از شرایط خاص در همان دسته روش مصرف، استفاده می شود ، و از آنجا که بخش های مختلفی از یک طبقه بندی مشابه اغلب می توانند به صورت متناوب مورد استفاده قرار گیرند ، به طور معمول منطقی است که از طریق مشارکت کننده محلی یک گزارش استفاده را تعریف کنید.

اولین مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معمولاً شامل ارزیابی کمی از گزارش های استفاده است که به دسته های emic استفاده اختصاص داده شده است. در مورد گونه های گیاهی که معمولا در ترکیبات هستند ، معمولاً گزارش های استفاده بیشتری جمع آوری می شود ، و این ممکن است منجر به تأکید بیش از حد بر آن دسته از موارد استفاده شود که حاوی بسیاری از اجزای ترکیب های دارویی است. همچنین ، دارو ها برای هر بیماری خاص جداگانه حساب شود (مثلاً مشکلات پوستی: جوش ها ، آکنه ها ، زخم ها ، اگزما و غیره) اهمیت دسته های استفاده شامل بسیاری از بیماری های قابل تشخیص بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد. به طور کلی ، راحت است که تعریف اولیه را تا حد امکان حفظ کنید ، اما این به سوال  خاص تحقیق بستگی دارد.

5.3. ارائه داده ها

رابطه علمی با پروژه های پژوهشی مختلف و همچنین دانشمندان با زمینه های اموزشی متفاوت، مهم است که داده‌های میدانی طب عامیانه بصورت شهودی و صریح  ارایه شوند.

داده های اولیه جمع اوری شده باید به صورت اصیل و بدون تغییر ارایه شوند ، که به جامعه علمی اجازه میدهد از این داده ای خام برای رویکرد های مختلف و تفسیر ها استفاده کند.

چنین ارائه “داده های خام” همچنین قابلیت تولید مجدد را تسهیل می کند و شفافیت را تضمین می کند. برای مطالعات طب عامیانه این بدان معناست که توصیف محلی و فرهنگی از استفاده درمانی از تفسیرهای ارائه شده ی محقق در بحث داده ها گزارش شده و مورد بررسی قرار می گیرد (Headland، 1990؛ Leonti and Weckerle، 2015).

معمولاً داده های اولیه کمی یا داده های خام بدست آمده از طریق مطالعات میدانی طب عامیانه ، در قالب جدول تعبیه شده در مقاله تحقیق ارائه می شوند یا در ضمیمه یا به عنوان داده های تکمیلی در دسترس هستند. این روش برای دنبال کردن یک ساختار جدول است که در آن سطرها با طبقه بندی مردمی یا گونه‌های گیاهی و ستون‌ها با اطلاعات مربوط به آن همراه هستند :

1. نام گیاه: نام علمی دانش بنیان شامل نام مختصر نویسنده

2. خانواده گیاهی: آخرین طبقه بندی را دنبال می کند

3. نام مستعار به زبان اصلی (مشخص شده توسط شرکت کنندگان محلی)

4- نام مستعار به زبان رسمی در منطقه ، کشور

5. شماره شاهد گیاهی ( جمع کننده یا کد و شماره مجموعه)

6. موارد استفاده: دسته بندی استفاده ( emic یا etic ) و پس از آن موارد خاص و به دنبال آن دسته دیگر موارد استفاده [و در این راستا ادامه دارد]

7. دارو: قطعات گیاهی مورد استفاده در هر دسته استفاده و موارد خاص با ( nur )

8- آماده سازی برای هر نوع استفاده و موارد خاص با ( nur )

9. نحوه کاربرد در هر دسته از کاربردها و کاربردهای خاص با ( nur )

10.فضیلت شفابخش: منطق emic  (مانند گرم / سرد ، خاصیت وابسته به اندام)

5.4.تعیین میزان گزارش استفاده و تبدیل داده های اولیه

     اگر کسی بنویسد که از 100 شرکت کننده محلی 50 مورد استفاده از گل بابونه ( بابونه آلمانی ) در قالب یک تزریق برای درمان دلدرد به طور کلی ، 15 نفر برای درمان نفخ شکم ، 10 نفر برای درمان التهاب معده ، 50 نفر برای درمان عصبی و 30 مورد دیگر برای درمان مشکلات قاعدگی ، در حالی که 25 نفر از روغنهای اساسی برای درمان شرایط پوستی مانند اگزما استفاده می کنند ، بنابراین محققان از همه زمینه ها درباره الگوی تغییر در مورد استفاده پزشکی از این گیاه ایده می گیرند. چنین کمیت گزارش های حکایات مربوط به استفاده یا اثربخشی درمانها در رابطه با تعداد مطلق شرکت کنندگان  مصاحبه شده ، می تواند ما را در انتخاب ترکیبات گیاهی را برای مطالعات تجربی راهنمایی کند (Trotter and Logan، 1986).

          نتایج تحقیقات بنیادی طب عامیانه غالباً در قالب شاخص ها ، به عنوان مثال ، ارزش فرهنگی ، سطح ظرافت ، اهمیت نسبی ، ارزش استفاده ، میزان توافق شرکت کنندگان محلی یا فراوانی نسبی نقل قول ها ، سنجیده می شود. (برای تحلیل مقایسه ای چنین شاخص هایی به Dudney et al., 2015 مراجعه کنید). مسئله کلیدی چنین شاخص هایی این است که تفسیر و مقایسه آنها دشوار است ، به ویژه هنگامی که موارد استفتده مختلف هستند ، اغلب شامل استفاده های غیر دارویی ، در یک فهرست مشابه قرار می گیرند ، به عنوان مثال. “فراوانی نسبی نقل قول بابونه 0.85 ، میزان راستگویی 80٪ و مقدار موارد استفاده 1.15 است”.

        همچنین به نظر می رسد که شاخصهای پرکاربرد بسیار مشخص نیستند ، زیرا به نظر می رسد مقادیر بدست امده در کل فرمولها با یکدیگر همبستگی دارند ، در حالی که طراحی تحقیق ، به ویژه انتخاب شرکت کنندگان ، می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی مقادیر داشته باشد            ( Dudney et al., 2015 ).

علاوه بر ارتباط محدود این شاخص ها برای خوانندگان ، ارزش آماری آنها زیر سوال می رود ، زیرا آنها واریانس داده ها را در نظر نمی گیرند.

علاوه بر این ، مفاهیم “اهمیت” و “ارزش” وابسته به زمینه و ذهنی هستند و شاخص هایی را برای توصیف اهمیت استفاده از دارو های سنتی مشکل ساز ارائه می دهند.

آنها همچنین ممکن است گمراه کننده باشند: یک روش درمانی مؤثر برای یک بیماری نادر و شدید ممکن است نسبت به درمانی که برای بیماری های رایج و مکرر از افراد محلی استفاده می شود ، کمتر نقل قول داشته باشد ، اما این به طور کلی نشان نمی دهد که اولی برای این افراد ارزش کمتری دارد.

از آنجا که شاخص های اتنوبوتانیک غالباً به جای داده های اولیه ارائه می شوند ، غالباً بدون مراجعه به برنامه های درمانی خاص و همچنین نادیده گرفتن عدم حتمیت داده های نمونه برداری شده ، کاربرد آنها منجر به مطالعات بسیاری شده است که درک کردن انها دشوار است.

به این شکل که شاخص‌های اتنوبوتانیکال در حال حاضر اعمال می‌شوند ، تابع طب عامیانه تطبیقی یا آزمون فرضیه نیستند . قدرت آماری ممکن است افزایش یابد اگر فرمول‌های مختلف شامل واریانس و زمانی که آن‌ها به دسته‌های خاصی از استفاده یا کاربرد اشاره می‌کنند ، تطبیق داده شوند . با این حال ، هنگامی که داده‌های اولیه به روش شفافی ارایه می‌شوند ، هر کس می‌تواند از لحاظ نظری از آن داده‌ها برای محاسبه هر گونه شاخص‌هایی که ممکن است بخواهد استفاده کند ، و بنابراین نسخه‌های خطی باید دسترسی به داده‌های اولیه را تضمین کنند .

6.مجوزهای تحقیق و اخلاقیات

ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ دو ﻣﻮرد ﻣﺠﺮد و دو جنبه مهم هستند ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ حتی ﺑﻪ رد مقالات درخشان علمی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﺗﺎ دﻫﻪ ی گذشته ی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ، تحقیقات طب عامیانه  در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ به میزان کمی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد  و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی غیر از کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر گیاهان و جانوران وحشی  اداره ﻣﯽ ﺷﺪ و مقررات مربوط به واردات در بسیاری از کشورها که به یک گواهی فیتانسانیتی احتیاج دارند که گواهی می دهد مواد بیولوژیکی هیچ عامل بیماری را حمل نمی کند. این عمل با کنوانسیون تنوع زیست شناختی که در سال 1992 به مرحله اجرا درآمد ، تغییر کرد و به ویژه از منظر تحقیقات طب عامیانه با ورود به نسخه پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و به اشتراک گذاشتن عادلانه سود در نتیجه استفاده از آنها (پروتکل ناگویا) در سال 2014 ، اگرچه به عنوان مثال ایالات متحده هیچ پیمانی را به دست نیاورد ، و بسیاری از کشورها هنوز پروتکل ناگویا را نساخته اند.

         کنوانسیون تنوع زیستی برای اولین بار منابع ژنتیکی را به عنوان دارایی به کشورها اختصاص داده است. براساس این دستورالعمل ، تمام كشورهای امضا كننده (در حال حاضر 196) موظفند قوانینی را برای اجرای کنوانسیون تنوع زیستی تدوین كنند ، از جمله قوانینی برای تنظیم جمع آوری و صادرات مواد بیولوژیك. مفاد مندرج در ماده 8 جی کنوانسیون تنوع زیستی از نظر تحقیقات عملی تاثیر بسیار اندک داشت ، زیرا اساساً دسترسی به دانش کنترل نشده است. این کاملاً با پروتکل ناگویا (که اکنون توسط 76 کشور جهان به تصویب رسیده است) تغییر کرد.

         پروتکل ناگویا به وضوح حقوق مالکیت دانش سنتی را به صاحبان دانش مربوطه اختصاص می دهد.  هدف اصلی پروتکل “تقسیم عادلانه و برابر منافع ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی …” از جمله این که “دانش سنتی مرتبط با منابع ژنتیکی که جوامع بومی و محلی انرا میدانند، با رضایت یا تایید قبلی و آگاهانه قابل دسترسی باشد یا با تایید و مشارکت این جوامع بومی و محلی و اینکه شرایط مورد توافق طرفین برقرار گردیده باشد. هر کار اجتماعی زیر نظر پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و توزیع برابر سود استفاده از آن‌ها انجام می‌شود ، و حق استفاده و مالکیت هر گونه اطلاعات سنتیِ افراد اگاهی دهنده ها با آن‌ها باقی می‌ماند ، و هر گونه استفاده از اطلاعات به جز انتشار علمی ، نیازمند رضایت بیشتر مالکان اطلاعات سنتی و اجماع، در مورد دسترسی به منافع حاصل از استفاده بعدی است .” ( CBD, Nagoya Protocol 2014 ). این معاهدات پیامدهای متعددی برای قوانین اخلاق و مجوزهای تحقیق دارند.

6.1. اخلاقیات

تحقیقات اخلاقی ، در همه موارد ، پژوهشی است که اثر منفی بر شرکت کنندگان در تحقیق نمی گذارد. تحقیقات طب عامیانه غالباً در بین افراد حاشیه نشین صورت می گیرد و کار با آنها بر اساس مشارکت برابر و توانمند سازی آنها از طریق همکاری و تبادل در تحقیقات مشارکتی ضروری است. محققان همچنین باید هنگام تحقیق و همچنین در هنگام ارائه داده های خود حساس باشند تا نشاندهنده ی این که دانش محلی به نوعی از دانش علمی پایین تر است نباشند. در بسیاری از موارد ، نویسندگان مقالات علمی ، همتایان محلی را صرفاً به عنوان “دهنده ی اطلاعات” یا “موضوعات مطالعه” می دانند ، در حالی که مشارکت آنها باید به طور کامل از طریق همکاری در نوشتن تحقیق تأیید شود یا در بخش مناسب این مقاله به طور صحیح اذعان شود. به طور مشابه ، دانش محلی مستند شده در طول تحقیقات ، و همچنین پیامدها و کاربردهای بیشتر آن ، غالباً به عنوان دارایی محققان یا مؤسسات علمی درگیر در نظر گرفته می شود ، اما این یک دیدگاه قدیمی در تحقیقات است.

محققان باید چیزی فراتر از مقررات قانونی برای مجوزهای تحقیق در نظر بگیرند که چه تأثیری می تواند تحقیقات آنها بر حقوق ، معیشت و فرهنگ افراد محلی داشته باشد. . برای جزئیات بیشتر در مورد موضوعات مربوط به حقوق مالکیت ذهنی ، به “ابزار اسناد سازمانی سازمان مالکیت معنوی” (  https://www.cbd.int/tk/wipo.shtml     )   مراجعه می کنیم.

         تحقیقات میدانی طب عامیانه همیشه باید شامل توافق های روشن با شرکت کنندگان محلی و اشخاص حقوقی باشد ، حتی اگر مقررات رسمی وجود نداشته باشد. پس از اجرای کنوانسیون تنوع زیستی ، بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی در سراسر جهان “تابلوهای بررسی داخلی” را برای نمایش پیشنهادهای تحقیقاتی مربوط به موضوعات انسانی تشکیل دادند.  حداقل ، هر مقاله باید حاوی مدارک کتبی یا شماره مرجع چنین مصوبات اخلاقی باشد ، مشروط بر اینکه مؤسسات نویسندگان چنین تابلوهایی داشته باشند.

           با این حال ، بر اساس مقررات پروتکل ناگویا ، یک “مصوبه اخلاقی” ساده توسط محققانِ IRB کافی نیست که اجازه انتشار داده شود. بسیاری از مجلات ، مستلزم داشتن شواهد کتبی اضافی مبنی بر رعایت قوانین محلی و همچنین مقررات جامعه هستند. در مورد قبلی ، شماره مجوز تحقیق یا نشانه ای که مجوز انجام تحقیقات را به آن اعطا کرده باشد باید تهیه شود. در مورد دوم ، نشانه چگونگی کسب مجوز از جوامع محلی و بومی یا شرکت کنندگان باید درج شود.

به طور معمول ، اطلاعات مربوط به رضایت آگاهانه قبلی رایگان ( FPIC ) برای هر نوع انتشار ضروری است. با این حال ، مفهوم FPIC به دو دلیل مشکل ساز است: از یک سو ، بسیاری از ژورنال ها ، مطابق آنچه در عمل انجام می شود ، به خصوص در مطالعات بیولوژیکی مردمی، از FPIC شفاهی راضی نیستند. از طرف دیگر ، در بسیاری از زمینه های تحقیق ، درخواست FPIC کتبی باعث عدم اعتماد بین شرکت کنندگان می شود ، زیرا امضای اوراق به سادگی متداول نیست و درک افشای یک FPIC ممکن است دشوار باشد.

تحت چنین شرایطی ، بهترین انتخاب برای محققان این است که بیانیه‌ای را در مورد آن نوع FIPC  که به دست آورده‌اند اگر یک قانون اخلاقی خاص را دنبال کنند ارایه دهند. برای تحقیقات اتنوبیولوژی ، استاندارد فعلی، کد اخلاق جامعه بین المللی اتنوبیولوژی ( ISE ) است.( ISE 2006 ).

            لازم به ذکر است که مطابق پروتکل ناگویا ، FPIC نه تنها به رضایت رهبران جامعه ، بلکه به هر یک از افراد شرکت کننده در تحقیق اشاره دارد. علاوه بر این ، باید تنظیم مربوط به تقسیم سود و همچنین به رسمیت شناختن حقوق مالکیت شرکت کنندگان و جوامع آنها را در بر بگیرد. در حالی که همه کشورها پروتکل ناگویا را اصلاح نکرده اند ، اکثر محققان به ویژه غربی متعهد به آن هستند. به عنوان مثال ، محققانی که در اتحادیه اروپا کار می کنند از نظر قانونی موظف هستند پروتکل ناگویا را رعایت کنند ، زیرا اتحادیه اروپا آن را اصلاح کرده است. در حالی که ایالات متحده پروتکل ناگویا را اصلاح نکرده است ، محققان آمریکایی هنوز هم موظفند هنگام وارد کردن مواد بیولوژیکی و دانش مرتبط ، آن را رعایت کنند.

6.2. مجوز های تحقیقات

فقدان مجوزهای تحقیقاتی مناسب می تواند دلیل مشابهی برای رد مقاله داشته باشد. براساس کنوانسیون تنوع زیستی ، بیشتر کشورها به محققان نیاز دارند تا مجوزهای واضح را برای جمع آوری نمونه های بیولوژیکی دریافت کنند. این مجوزها معمولاً صریحاً بیان می كنند كه كجا می توان جمع آوری را انجام داد و چه تعداد نمونه (یا نسخه برداری) مجاز است. در اغلب موارد ، یک مجوز تحقیق همچنین تعیین می‌کند که در کجا مجموعه باید ذخیره شود ( به طور کلی نیمی از همه نمونه‌های منفرد ، و همچنین نمونه های زیستی در کشور میزبان ذخیره میشوند ) . صادرات نمونه ها معمولاً مستلزم این است كه محققان ثابت كنند كه مواد مورد نیاز در یك موسسه ملی در كشور میزبان ذخیره شده است. در اکثر موارد ، مجوزهای تحقیقاتی و صادراتی نیز لازم است که به طور قانونی مواد را به هر کشوری که یک محقق می تواند در آن اقامت داشته باشد وارد کنند.

7.نتیجه گیری

این تفسیر را با تمرینات توصیف شده و لیستی از حداقل استانداردها نتیجه گرفتیم که از توضیحات و بحث های متن بالا جمع آوری شده است.

7.1. حداقل استاندارد ها

-از روشهایی استفاده شود که به گونه ای باشند که دیگران بتوانند این مطالعه را هر چه آسان تر گسترش دهند.

– شرح دهد که چرا آنقدر منطقه تحقیقاتی و شرکت کنندگان محلی علاقه برارتباط با سوال های خاص تحقیق دارند.

– توضیحات منطقه تحقیقاتی و شرکت کنندگان محلی : در کنار گزینه های کلی مراقبت های بهداشتی ، زمینه ی اپیدمیولوژیک و قوم نگاری ، دلیل منطقی رفتار جستجوی سلامتی افراد را می توان در چشم انداز قرار گیرد و سؤالات تحقیق را در خود جای دهد.

– انتخاب پاسخ دهندگان را شرح دهید و اطلاعات پایه ای درباره سن و جنس ارائه دهید.

– روش های جمع آوری اطلاعات مثل غیر رسمی،بدون ساختار، مصاحبه های نیمه ساختار یافته،  نیمه متمرکز، سوال آزاد، پرسش نامه و مشاهده شرکت کنندگان باید مشخص باشند، همچنین بایستی اینکه چه کسی مصاحبه را هدایت کرده است و چه زبانی هنگام صحبت استفاده شده و همچنین چه سوال هایی پرسیده شده، باید مشخص شود.

– توضیح روشها و معیارهایی که استفاده شده برای ایجاد دسته بندی های درمانی.

– حق قانونی برای جمع آوری و حمل و نقل گیاهان یا نمونه های شاهد را مستند کنیم.

– برای مطالعات مربوط به دانش سنتی اجازه کتبی از شوراهای محلی یا شوراهای جامعه یا موارد مشابه نیز نیاز است.

– اسم گونه های پذیرفته شده و اسم خانواده آنها را از طریق سیستم های نام گذاری مشخص کنیم ( به طور مثال

http://mpns.kew.org/mpns-portal یا http://www.theplantlist.org/ )

– نمونه های شاهد باید تا حد امکان در یک سازمان گیاه شناسی شناخته شده که در یک موسسه شناخته شده قرار دارد  و متعهد است به نگهداری طولانی مدت نمونه ها، ذخیره شوند.

-برای گزارش داده های اولیه و به منظور استفاده از داده  های میدانی به عنوان راهنمای آزمایشگاه و مطالعه مهم است که بدانیم چه تعداد شرکت کننده محلی در هر یک از استفاده های خاص به کار گرفته شده است این بدان معنی است که شما باید فراوانی نقل قول را درمورد داروها ،گونه ها و کاربرد آنها گزارش کنید ولی نه تعداد نقل قول ها به ازای هر گونه گیاه یا داده های نسبی همچنین قانون پنج را در ژورنال چک لیست مشاهده کنید.

7.2. توصیه های برای بهترین تمرین

– درباره یک موضوع خاص و یک سوال خاص تحقیق کنیم و با موارد انظباطی همکاری کنیم  و یک چارچوب مفهومی می تواند موضوع مارا تخصصی تر کند و انرا با موضوعات معاصر هم در حوزه های هم علمی و هم اجتماعی مرتبط کند.

– همکاری با مردم محلی بر اساس مشارکت برابر از جمله همکاری و انتقال دانش.

– مشاهده شرکت کنندگان برای جمع آوری اطلاعات متنی وبرای تایید نتایج مصاحبه استفاده شود.

– یک مطالعه میدانی ایده ال چرخه کامل گیاهی، کشاورزی و فرهنگی را پوشش می دهد بنابراین حداقل یکسال ادامه خواهد داشت.

– بهتراست که بیش از یک بار در دوره های مختلف سال با شرکت کنندگان مصاحبه کنید تا تفاوت فصلی در بیماریها، در دسترس بودن داروهای گیاهی و موجودی های بازار را مشاهده کنید.

– اگر پروژه تحقیق و وضعیت محلی اجازه می دهد بهتر است که تمام داروهای پزشکی یا داروهای یک جمعیت را مستند سازی کنیم ، نه فقط بخش هایی از آن.

– تاثیر جهانی شدن و تاثیر رسانه های مردمی و ارتباطات علمی بر استفاده از گیاهان و دانش گیاهان محلی را در نظر بگیرید.

– وسیله ای برای انتشار نتایج تحقیق، دستیابی به مشارکت کنندگان، و دسترسی به طبقه بندی ها و مزایای طبقه بندی مشخص کنید. این ممکن است شامل انتشارات محل،پایگاه داده های محلی و  تبادل دانش باشد.

– پیوندهایی با وضوح تصویر بالا را به عنوان اسکن یا عکس های دیجیتال از شاهد های گیاهی دارویی در نسخه های اصلی یا بعنوان داده های تکمیلی  درج کنید.

– برای محافظت از مالکیت شرکت کنندگان در مطالعه ، پیشنهاد می کنیم که هر نسخه جمله ای مشابه با موارد زیر داشته باشد: “کلیه کارهای انجام شده تحت مقررات پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و به اشتراک گذاری منصفانه منافع ناشی از استفاده از کنوانسیون تنوع زیستی انجام شد. حق استفاده و نویسندگی هر گونه دانش سنتی توسط تمام شرکت کنندگان حفظ می‌شود و هر گونه استفاده از این اطلاعات , به جز انتشار علمی , مستلزم رضایت قبلی مالکان سنتی و نیز توافق در مورد دسترسی به منافع حاصل از کاربرد بعدی است . “

جهت دانلود فایل مقاله ترجمه شده کلیک کنید


دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد و بخش های مورد نیاز با * علامت گزاری شده اند.

در حال حاظر هیچ دیدگاهی برای این پست وجود ندارد.