عاقبت زمین در شیراز بررسی شد!

عاقبت زمین در شیراز بررسی شد!

|||

بنابرگزارش روابط عمومی انجمن دانش بومی و سنتی(آداب)در روز چهارشنبه مورخ ۱آبان سمینار <<عاقبت کره زمین از دیدگاه استیون هاوکینگ و اقبال لاهوری>> با ارائه ی دکتر منصور شاه ولی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در برج پژوهشی محمد رسول الله برگزار شد.
در این سمینار دکتر انجم روز(هیئت علمی گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، دکتر محقق زاده(هیئت علمی گروه داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، دکتر حمیدی( استاد دانشگاه شیراز)، مهندس الحمد( استاد دانشگاه علمی کاربردی شیراز) و جمع کثیری از دانشجویان حضور داشتند.
هدف از برگزاری سمینار، آشنایی با دیدگاه های مرتبط با آینده زمین و چگونگی حفاظت از منابع زیستی و طبیعی بود.
در ابتدای سمینار، آقای احسان امیری اردکانی(دبیر انجمن آداب) به معرفی انجمن پرداختند.
سپس، دکتر محقق زاده طی سخن رانی کوتاه، به ضرورت عمل گرابودن در حیطه حفاظت از محیط زیست و ارائه ی پیشنهادات در این زمینه تأکید کردند.
دکتر منصور شاه ولی توجه به متن قرآن و منابع دینی وتوصیه های مرتبط با محیط زیست این منابع را مهم برشمردند.
در ادامه، دکتر حمیدی چند بیت شعر درباره ی محیط زیست قرائت کردند.
و در آخر، آقای احسان امیری اردکانی(دبیر انجمن) از سرکار خانم مهسا بهرامن( کارشناس مسئول انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، خانم سمانه دهقانی(دبیر انجمن علمی بهداشت محیط)واعضای شورای مرکزی انجمن دانش بومی و سنتی، خانم سپیده احمدی فرد(مسئول کارگروه کارگاه و ژورنال کلاب ها)، خانم ریحانه مجیدی پور(قائم مقام انجمن)،خانم رکسانا خلیفه(مسئول کارگروه پژوهشی)،خانم آلامحی پور(مسئول کارگروه روابط عمومی)، جناب آقای امیر محمد زارعی(مسئول کارگروه کارآفرینی)و تمامی دستاندرکاران تشکر فراوان نمود.


دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد و بخش های مورد نیاز با * علامت گزاری شده اند.

در حال حاظر هیچ دیدگاهی برای این پست وجود ندارد.