درباره ما

افتخارات انجمن

انجمن علمی آداب در طول چهار سال فعالیت خویش توانسته است در سال های 1396، 1397 و 1398 مقام انجمن علمی برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز را از آن خود کند. هم چنین این انجمن بارها توسط مسئولین مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد تقدیر قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به تقدیر دکتر محمدرضا شمس اردکانی رئیس دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر شانه ساز رئیس فعلی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، دکتر مهناز خانوی مدیر کل سابق فرآورده های طبیعی و مکمل وزارت بهداشت، دکتر محمدهادی ایمانیه ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی شیراز و نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در طب ایرانی، دکتر علی بهادر ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکتر کوروش عزیزی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ... اشاره کرد.