دسته: تاریخ شفاهی

گفت و گوی دوستانه با حضور استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدرضا پنجه شاهین (جلسه دوم)

گفت و گوی دوستانه با حضور استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدرضا پنجه شاهین (جلسه دوم)

🔴 انجمن علمی آداب برگزار میکند: گفت و گوی دوستانه با استاد گرانقدر دکتر محمدرضا پنجه شاهین 🔺استاد محترم گروه فارماکولوژی 🔺اخذ مدرک PHD فارماکولوژی از دانشگاه Leeds انگلستان 🔺معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مدت ۹ سال 🔺ریاست واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز 🔺ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مدت ۲ […]

ادامه
هفتمین نشست تاریخ شفاهی با حضور استاد گرانقدر دکتر محمد رضا پنجه شاهین

هفتمین نشست تاریخ شفاهی با حضور استاد گرانقدر دکتر محمد رضا پنجه شاهین

📽🎞انجمن علمی آداب برگزار میکند: 7⃣هفتمین نشست تاریخ شفاهی با حضور استاد گرانقدر دکتر محمد رضا پنجه شاهین 🎓 استاد محترم گروه فارماکولوژی اخد مدرک pH.d فارماکولوژی از دانشگاه Leeds انگلستان معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مدت ۹ سال ریاست واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز به […]

ادامه