دسته: مطالب علمی آموزشی

تاریخ پزشکی ایران باستان بر اساس اوستا

تاریخ پزشکی ایران باستان بر اساس اوستا

هر علمی پیوند جدانشدنی با گذشته اش داره. پزشکی در ایران باستان پیشینه ای پربار و مهم داره و سه دوره تاریخی رو شامل میشه: 1_ هخامنشیان 2_ اشکانیان 3_ساسانیان ✔️توضیح عکس: معنی کلمه ریشو: دارای ریش_ عکس متعلق به یکی از پادشاهان یا ایزدان آشوری هست که خشخاش در دست مقابل درخت زندگی یا […]

ادامه
استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه

استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه

استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه جهت دانلود فایل مقاله ترجمه شده کلیک کنید Caroline S. Weckerlea , Hugo J. de Boerb,c , Rajindra K. Purid , Tinde van Andele,f , Rainer W. Bussmanng , Marco Leontih,⁎ a Institute of Systematic and Evolutionary Botany, University of Zürich, 8008 Zürich, […]

ادامه