برچسب: اوستا

تاریخ پزشکی ایران باستان بر اساس اوستا

تاریخ پزشکی ایران باستان بر اساس اوستا

هر علمی پیوند جدانشدنی با گذشته اش داره. پزشکی در ایران باستان پیشینه ای پربار و مهم داره و سه دوره تاریخی رو شامل میشه: 1_ هخامنشیان 2_ اشکانیان 3_ساسانیان ✔️توضیح عکس: معنی کلمه ریشو: دارای ریش_ عکس متعلق به یکی از پادشاهان یا ایزدان آشوری هست که خشخاش در دست مقابل درخت زندگی یا […]

ادامه