برچسب: ایران باستان

تاریخ پزشکی ایران باستان بر اساس اوستا

تاریخ پزشکی ایران باستان بر اساس اوستا

هر علمی پیوند جدانشدنی با گذشته اش داره. پزشکی در ایران باستان پیشینه ای پربار و مهم داره و سه دوره تاریخی رو شامل میشه: 1_ هخامنشیان 2_ اشکانیان 3_ساسانیان ✔️توضیح عکس: معنی کلمه ریشو: دارای ریش_ عکس متعلق به یکی از پادشاهان یا ایزدان آشوری هست که خشخاش در دست مقابل درخت زندگی یا […]

ادامه