برچسب: جید نیمروزی

تلفیق راهبرد متعالی دانش بومی و دانش رسمی دانشگاه ها از طرف انجمن علمی آداب برگزار شد.

تلفیق راهبرد متعالی دانش بومی و دانش رسمی دانشگاه ها از طرف انجمن علمی آداب برگزار شد.

بنابرگزارش روابط عمومی انجمن دانش بومی و سنتی (آداب) <<نشست تخصصی>> تلفیق راهبرد متعالی دانش بومی و دانش رسمی دانشگاه ها باحضور جناب دکتر مجید نیمروزی (مدیر گروه طب سنتی علوم پزشکی شیراز)، در تاریخ ۷ دی ماه و در سالن رازی دانشکده پزشکی برگزارشد. این نشست در حضور مدیر گروه طب سنتی و مدیر […]

ادامه