برچسب: سپیده احمدی فرد

عاقبت زمین در شیراز بررسی شد!

عاقبت زمین در شیراز بررسی شد!

بنابرگزارش روابط عمومی انجمن دانش بومی و سنتی(آداب)در روز چهارشنبه مورخ ۱آبان سمینار <<عاقبت کره زمین از دیدگاه استیون هاوکینگ و اقبال لاهوری>> با ارائه ی دکتر منصور شاه ولی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در برج پژوهشی محمد رسول الله برگزار شد. در این سمینار دکتر انجم روز(هیئت علمی گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی […]

ادامه