برچسب: غذادارو

فرم خام انگلیسی پروژه غذا دارو های ایرانی

فرم خام انگلیسی پروژه غذا دارو های ایرانی

⭕️انجمن دانش بومی و سنتی (آداب)⭕️ برای اولین بار فرم خام پروژه غذا دارو های انجمن را به صورت انگلیسی تهیه کرد و علاقه مندان از هم اکنون میتوانند این فرم را به صورت انگلیسی تکمیل کنند و برای ما بفرستند. همچنین تقاضا میشود به دوستان خود یا افرادی که خارج از ایران هستند این […]

ادامه