برچسب: پوریا مصدقی

مناظره؛ طب سنتی موافق یا مخالف؟

مناظره؛ طب سنتی موافق یا مخالف؟

بنابرگزارش روابط عمومی انجمن دانش بومی و سنتی(آداب) <<مناظره؛ طب سنتی موافق یا مخالف؟>> باحضور: * حامی * خانم دکتر زهراصالحی( متخصص اطفال و دانشجوی ph.D طب سنتی) و * منتقد * جناب آقای پوریا مصدقی (دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)، درتاریخ ۲دی ماه و در سالن کنفرانس مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی برگزار […]

ادامه